Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen
Utredaren Ingemar Wahlberg
Sekreterare Robert Ihrfors
Sekreterare Katarina Johansson
Sekreterare Ellen Rova

2. Justering av protokoll

Protokoll 2016/17:19

3. Åldersgräns för kosmetiska solarier (FöU9)
Beredning
Skr. 2016/17:55 och motioner
Föredragande: ML

4. Militära frågor (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor