Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-16 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Militära frågor (FöU6)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Militära frågor, torsdagen den 2 mars 201

3. Information från Fortifikationsverket och Försvarsmakten om fastighetsbestånd, mark och övningsområden
Generaldirektör Urban Karlström, Fortifikationsverket
Pressekreterare Johan Danielson, Fortifikationsverket
Generallöjtnant Anders Silwer (FM produktionschef), Försvarsmakten
Brigadgeneral Rikard Askstedt (FM planeringschef), Försvarsmakten

4. Justering av protokoll

5. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:70 och motioner
Föredragande: MB

6. Åldersgräns för kosmetiska solarier (FöU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:55 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor
- Europaparlamentets resolution av den 22 november 2016 om en europeisk försvarsunion (2016/2052(INI))
- Europaparlamentets resolution av den 23 november 2016 om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2016/2067(INI))

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00

Bilagor