Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Justering
Motioner
Föredragande: MB

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU5, torsdagen den 2 mars 2017

3. Åldersgräns för kosmetiska solarier (FöU9)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU9, torsdagen den 2 mars 2017

5. Information om studierapporten Ett modernt civilt försvar av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Peter Lagerblad, ledamot, KKrVA
Björn Körlof, ledamot, KKrVA
Bo Richard Lundgren, ledamot, KKrVA

6. Justering av protokoll

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor