Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)
Beredning
Prop. 2016/17:92 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om framsteg och kvarvarande brister i den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer COM(2017) 78

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 10.00

Bilagor