Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-02 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Försvarsmaktens budgetunderlag
Överbefälhavare Micael Bydén
Generaldirektör Peter Sandwall

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00


Bilagor