Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarets materielverk (FMV)
Generaldirektör Göran Mårtensson
Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning Thomas Engevall

2. Justering av protokoll

3. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:92 och motioner
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor