Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Riksbanken om kontanthantering och betalningssystem
Riksbankschef Stefan Ingves
Avdelningschef Christina Wejshammar
Biträdande avdelningschef betalningssystem och kontanter Mats Wallinder

2. Information från Socialstyrelsen om läkemedelsförsörjning och om datalagring av elektroniska medicinska recept
Enhetschefen för krisberedskapsenheten Johanna Sandwall, Socialstyrelsen
T.f. generaldirektör Eva-Britt Gustafsson, E-hälsomyndigheten
Avdelningschef Tomas Lithner, E-hälsomyndigheten

3. Justering av protokoll

4. Samhällets krisberedskap (FöU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

5. GUSP/GFSP
Anmälan av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP) den 26–28 april 2017 på Malta

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor