Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 11:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-23 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)
Justering
Prop. 2016/17:92 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, onsdagen den 29 mars 2017

3. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

4. Justering av protokoll

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 09.30

Bilagor