Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Torsdag 2017-03-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-30 09:30
Plats: RÖ5-32

Föredragningslista

1. Information från Försvarets materielverk (FMV)
Generaldirektör Göran Mårtensson
Chefen för verksamhetsområdet System- och produktionsledning Thomas Engevall

2. Justering av protokoll

3. Samhällets krisberedskap (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML

4. Fortsatt uppföljning av hur krigsförbanden bemannas
Föredragande: RI

5. EU-frågor

6. Reseberättelse
Utskottets resa till Tyskland och Polen den 8–10 mars 2017
Föredragande: ML

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 10.00

Bilagor