Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-06 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Samhällets krisberedskap (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Samhällets krisberedskap, torsdagen den 20 april 2017

3. Justering av protokoll

4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)
Beredning
Motioner
Föredragande: RI

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: RI

6. En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: ML

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 april 2017 kl. 11.00

Bilagor