Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Generaldirektör Christina Malm
Avdelningschef Bengt Forssten

2. Justering av protokoll

3. Viktigt meddelande till allmänheten via telefon (FöU12)
Beredning
Prop. 2016/17:113
Föredragande: ML

4. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: ML

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (FöU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Föredragande: RI

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: ML

7. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: ML

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00

Bilagor