Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB)
VD Eva Halldén
Kommunikationschef Anna Porelius

2. Information från Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådets ordförande, senior professor i empirisk livsåskådningsforskning Carl Reinhold Bråkenhielm, Uppsala universitet
Kärnavfallsrådets vice ordförande, professor i miljöbedömning Tuija Hilding-Rydevik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Sakkunnig Ingvar Persson, f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion
Vetenskaplig sekreterare Johanna Swedin

3. Justering av protokoll

4. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RI

5. Beslut om deltagande i årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden och Polen den 22–23 maj 2017

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00

Bilagor