Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-04-25 11:00
Plats: RÖ5-32

1. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Justering
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: ML

2. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (FöU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skr. 2016/17:75
Föredragande: RI

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (FöU6y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: ML

4. Vitbok om EU:s framtid (FöU7y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2017) 2025
Föredragande: ML

5. Information från Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte samt återrapport från tidigare FAC (försvar)
Statssekreterare Jan Salestrand

6. Viktigt meddelande till allmänheten via telefon (FöU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:113
Föredragande: ML

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet. Beslut
Prop. 2016/17:127
Prop. 2016/17:128
Prop. 2016/17:177
Föredragande: LF

8. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Beslut
Föredragande: LF

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor