Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-05-04 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)
Justering
Motioner
Föredragande: RI

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, torsdagen den 18 maj 2017

3. Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12)
Justering
Prop. 2016/17:113
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon, onsdagen den 10 maj 2017

5. Justering av protokoll

6. Indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och eventuell beredning
Prop. 2016/17:100 förslagspunkten 5 och ev. motioner
Föredragande: RI

7. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99 och ev. motioner
Föredragande: RI

8. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:101 och ev. motioner
Föredragande: RI

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00

Bilagor