Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor