Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)
Beredning
Prop. 2016/17:144
Föredragande: RI

4. Ökad kärnsäkerhet (FöU13)
Beredning
Prop. 2016/17:157 och motioner
Föredragande: ML

5. Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:99
Föredragande: RI

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00

Bilagor