Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Justering
Prop. 2016/17:99
Föredragande: RI

2. Justering av protokoll

3. Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:144
Föredragande: RI

4. Ökad kärnsäkerhet (FöU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:157 och motioner
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 maj kl. 11.00

Bilagor