Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Afghanistanutredningen
Tone Tingsgård, utredare

2. Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om nationell risk- och förmågebedömning 2017 m.m.
Nils Svartz, vik. generaldirektör
Benny Jansson, verksamhetsansvarig analytiker

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00Bilagor