Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-06-01 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)
Justering
Prop. 2016/17:144
Föredragande: RI

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret, torsdagen den 8 juni 2017

3. Ökad kärnsäkerhet (FöU13)
Justering
Prop. 2016/17:157
Föredragande: ML

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU13 Ökad kärnsäkerhet, torsdagen den 8 juni 2017

5. Justering av protokoll

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00

Bilagor