Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-18 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete, redovisning av utredningen dir. 2015:111
Utredare Henrik Jermsten

2. Justering av protokoll

3. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:182
Föredragande: MB

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00

Bilagor