Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsmakten om övningen Aurora 17

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00

Bilagor