Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens förslag till förordning om att upprätta programmet för utveckling av försvarsindustrin med syfte att stödja konkurrens- och innovationskraften hos EU:s försvarsindustri
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM (2017) 294
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

6. Anmälan av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 7–9 september 2017 i Tallinn, Estland

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 juni kl. 10.00

Bilagor