Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-06-29 kl. 11:00

Torsdag 2017-06-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-06-29 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri
Fortsatt subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 294
Föredragande: ML

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00

Bilagor