Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:44 Tisdag 2017-07-25 kl. 11:00

Tisdag 2017-07-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-07-25 11:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut
Försvarsminister Peter Hultqvist
Chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson
Tf expeditionschefen Maria Diamant

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00

Bilagor