Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-08-17 kl. 13:30

Torsdag 2017-08-17 kl. 13:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45
Datum och tid: 2017-08-17 13:30
Plats: RÖ5-32

1. Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut
Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet
ÖB general Micael Bydén, Försvarsmakten
Generalmajor Fredrik Robertsson, Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00Bilagor