Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-20 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten om produktstöd och bakre underhåll av Gripen E

2. Information av Försvarsmakten om synen på projektet Blekinge Offshore
Generaldirektör Peter Sandwall
Handläggare Johan Askerlund

3. Justering av protokoll

4. Gemensam ram för att motverka hybridhot (utl. 2016/17:FöU2)
Fortsatt beredning
JOIN(2016) 18 slutlig
2015/16:FPM80
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor