Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 10.00

Bilagor