Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-27 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Gemensam ram för att motverka hybridhot (utl. 2016/17:FöU2)
Justering
JOIN(2016) 18 slutlig
2015/16:FPM80
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om utlåtande FöU2, onsdagen den 9 november 2016

3. Justering av protokoll

4. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (FöU1y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Beredning
Skr. 2015/16:182
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00

Bilagor