Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-17 09:30
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: MB, ML

3. EU-frågor

4. Anmälningar och kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00

Bilagor