Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-21 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Återrapport från informella försvarsministermötet av Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand

2. Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen (FöU2)
Beredning
Prop. 2016/17:199 och motioner
Föredragande: ML

3. Elberedskapsavgift (FöU9)
Beredning
Prop. 2016/17:201
Föredragande: ML

4. Det europeiska försvarets framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 315
Föredragande: RI

5. Granskningsrapport från Riksrevisionen

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 september 2017 kl. 10.00

Bilagor