Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Generaldirektör Christina Malm

2. Kl. 10.45 Information av Justitiedepartementet inför Allmänna rådet (EU:s cybersäkerhetsstrategi)
Statssekreterare Charlotte Svensson
Ämnesråd Signe Öhman
Departementssekreterare Charlotte Koutras

3. Justering av protokoll

4. Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)
Beredning
Skr. 2016/17:213 och motioner
Föredragande: ML

5. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RI, ML

6. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (FöU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
KOM(2017) 650
Föredragande: AS

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 11.00

11. Beslut om ajournering till kl. 17.00

12. Kl. 17.00 Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

Bilagor