Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-21 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Kommissionens arbetsprogram för 2018 (FöU4y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2017) 650
Föredragande: AS

2. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

3. Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén

4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RI, ML

5. Beredningen av aviserad proposition om tillträde till Pesco
Fråga om beredning i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Föredragande: LF

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 10.00

Bilagor