Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-23 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Justering
Prop. 2017/18:1 och motioner
Föredragande: RI, ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, torsdagen den 7 december 2017

3. Information om cybersäkerhetsarbetet hos Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)
Generaldirektören för Säpo Anders Thornberg
Generaldirektören för FRA Dag Hartelius
Chefen för Must generalmajor Gunnar Karlsson

4. Justering av protokoll

5. Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:213 och motioner
Föredragande: ML

6. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Prop. 2017/18:23 och motioner
Föredragande: RI

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00

Bilagor