Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13
Datum och tid: 2017-11-30 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (FöU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:23 och motioner
Föredragande: RI

3. Kommissionens förslag till förordning om ändringar av civilskyddsmekanismen
Subsidiaritetsprövning
KOM(2017) 772
Föredragande: AS

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 11.00

Bilagor