Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2017-12-05 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Pesco av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist
2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2017/18:2017 yrkande 48 av Mikael Jansson m.fl. (SD) till finansutskottet
Föredragande: LF

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 december 2017 kl. 10.00

Bilagor