Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2017-12-07 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)
Justering
Skr. 2016/17:213 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, onsdagen den 24 januari 2018

3. Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (FöU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Prop. 2017/18:23 och motioner
Föredragande: RI

4. Information av Försvarsmakten om resultat och måluppfyllnad för försvarsmaktsövning Aurora 17
Generallöjtnant Johan Svensson
Generalmajor Bengt Andersson

5. Kl. 10.45 Information om uppropet givaktochbitihop av kvinnliga anställda i Försvarsmakten
Kapten Frida Linehagen
Avdelningschef Christina Nilsson
Major Hanna Jungwallius
Leg. psykolog Magda Hauser

6. Kl. 11.15 Information av Försvarsmakten i anledning av uppropet givaktochbitihop av kvinnliga anställda i Försvarsmakten
Personaldirektör generalmajor Klas Eksell

7. Justering av protokoll

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 18 januari 2018 kl. 10.00

Bilagor