Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-01-18 kl. 10:00

Torsdag 2018-01-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2018-01-18 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
(Ds 2017:66)
Ordförande Björn von Sydow (S)
Huvudsekreterare Tommy Åkesson

2. Justering av protokoll

3. Försvarspolitik (FöU3)
Beredning
Motioner
Föredragande: RI

4. Kommissionens förslag om ändringar av civilskyddsmekanismen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 772
Föredragande: AS

5. EU-frågor

6. Anmälan RiR 2017:31 Finansieringssystemet för kärnavfallshantering

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00

Bilagor