Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-01-23 11:00
Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön

1. Anmälningar och kanslimeddelanden

2. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet
Generaldirektör Dag Hartelius

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 januari 2018 kl. 10.00

Bilagor