Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-01-25 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om den luftburna sjöräddningen
Generaldirektör Peter Sandwall, Försvarsmakten
Generaldirektör Katarina Norén, Sjöfartsverket

2. Justering av protokoll

3. Försvarspolitik (FöU3)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RI

4. EU-frågor

5. Anmälan av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 15–17 februari 2018 i Sofia, Bulgarien

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor