Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-02-06 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Försvarspolitik (FöU3)
Justering
Motioner
Föredragande: RI

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU3 Försvarspolitik, torsdagen den 15 februari 2018

3. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

4. Justering av protokoll

5. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Beredning
Skr. 2017/18:70 och motioner
Föredragande: RI

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00

Bilagor