Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-28 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén

2. Justering av protokoll

3. Det europeiska försvarets framtid (FöU1y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
KOM(2017) 315
Föredragande: RI

4. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Aviserade propositioner: Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan
Föredragande: LF

5. EU-frågor

6. Utrikes konferens, Hanaholmen, Finland
Ev. beslut
Föredragande: LF

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor