Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:70 och motioner
Föredragande: RI

4. EU-frågor

5. Anmälningar och kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 11.00

Bilagor