Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-01 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Presentation av utredningens Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten rapport
Särskilde utredaren Ingemar Wahlberg
Huvudsekreterare Patrik Asplund
Sekreterare Maria Björkman

2. Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar)
Statssekreterare Jan Salestrand
Kansliråd Ingrid Ullbors Hägg
Ämnessakkunnig Erik Berglund
Departementssekreterare Nujin Tasci
Politiskt sakkunnig Anders Eriksson

3. Justering av protokoll

4. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:70 och motioner
Föredragande: RI

5. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AS

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor