Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Justering
Skr. 2017/18:70 och motioner
Föredragande: RI

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, onsdagen den 14 mars 2018

3. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, onsdagen den 21 mars 2019

5. Information av Försvarsmakten om Försvarsmaktens budgetunderlag 2019
Överbefälhavare Micael Bydén
Generaldirektör Peter Sandwall
Kommendör Fredrik Norrby

6. Justering av protokoll

7. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML

8. Ny strålskyddslag (FöU11)
Beredning
Prop. 2017/18:94 och motioner
Föredragande: ML

9. EU-frågor

10. Deltagande i årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden och Polen den 23–24 april 2018 i Stettin, Polen
Beslut

11. Anmälningar och kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.45

Bilagor