Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-15 kl. 11:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-15 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Återrapport från FAC (försvar) den 6 mars 2018 av Försvarsdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand
Ämnesråd Ola Hedin
Departementssekreterare Nujin Tasci
Politiskt sakkunnig Anders Eriksson

2. Justering av protokoll

3. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML

4. Ny strålskyddslag (FöU11)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:94 och motioner
Föredragande: ML

5. Beredskapspolis
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Motion 2017/18:3576 (L)
Föredragande: RI

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.00

Bilagor