Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-22 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Ny strålskyddslag (FöU11)
Justering
Prop. 2017/18:94 och motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU11 Ny strålskyddslag, torsdagen den 12 april 2018

3. Information från Försvarets materielverk (FMV) om motorunderhållet av Gripen E och myndighetens anslagskredit
Generaldirektör Göran Mårtensson

4. Justering av protokoll

5. Militära frågor (FöU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: RI

6. Beredskapspolis (FöU6y)
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Fortsatt beredning
Motion 2017/18:3576 (L)
Föredragande: RI

7. Anmälan RiR 2018:6 Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Kl. 14.00 Utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)
Information (tillsammans med trafikutskottet)
Utredaren landshövding Gunnar Holmgren

12. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00

Bilagor