Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)
Justering
Motioner
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Civilt försvar och krisberedskap, torsdagen den 12 april 2018

3. Beredskapspolis (FöU6y)
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Justering
Motion 2017/18:3576 (L)
Föredragande: RI

4. Information av Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist

5. Kl. 11.45 Information av Riksrevisionen med anledning av skrivelse 2017/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn
Riksrevisor Ingvar Mattson

6. Justering av protokoll

7. Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (FöU12)
Beredning
Skr. 2017/18:66
Föredragande: ML

8. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Fråga om yttrande till justitieutskottet och ev. beredning
Prop. 2017/18:89 och motioner
Föredragande: ML

9. EU-frågor

10. Anmälningar och kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00

Bilagor