Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (FöU12)
Justering
Skr. 2017/18:66
Föredragande: ML

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn, onsdagen den 2 maj 2018

3. Information av Försvarsdepartementet om internationella bilaterala samarbeten m.m.
Försvarsminister Peter Hultqvist

4. Justering av protokoll

5. Militära frågor (FöU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RI

6. En amnesti för explosiva varor (FöU13)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:116 och motion
Föredragande: ML

7. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)
Beredning
Prop. 2017/18:102 och motion
Föredragande: RI

8. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (FöU7y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2017/18:75
Föredragande: RI

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: ML

10. EU-frågor

11. Avtäckning av Folke Bernadottes byst
Intresseanmälan
Föredragande: LF

12. Anmälningar och kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00

Bilagor