Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ5-32

1. Information av Försvarsdepartementet om arbetet med Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling samt information inför informella försvarsministermötet den 4–5 maj 2018
Statssekreterare Jan Salestrand

2. Militära frågor
Justering
Motioner
Föredragande: RI

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU6 Militära frågor, onsdagen den 2 maj 2018

4. En amnesti för explosiva varor (FöU13)
Justering
Prop. 2017/18:116 och motion
Föredragande: AS

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU13 En amnesti för explosiva varor, onsdagen den 2 maj 2018

6. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (FöU7y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skr. 2017/18:75
Föredragande: RI

7. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (FöU9y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: AS

8. Justering av protokoll

9. En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:102 och motion
Föredragande: RI

10. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med utrikesutskottet
Beslut
Prop. 2017/18:180
Föredragande: LF

11. EU-frågor

12. Anmälningar och kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00

Bilagor