Försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Det europeiska försvarets framtid (FöU1y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2017) 315
Föredragande: RI

2. Information av Trafikverket om informationsklassning och informationssäkerhet för infrastruktur av betydelse för totalförsvaret
Överdirektör Bo Netz
Avdelningschef Maria Lindkvist-Dädeby
IT-direktör Mathias Persson

3. Justering av protokoll

4. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Prop. 2016/17:215
Föredragande: ML

5. Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:196 och motioner
Föredragande: AS

6. Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen (FöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:199 och motioner
Föredragande: ML

7. Elberedskapsavgift (FöU9)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:201
Föredragande: ML

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 10.00

Bilagor